Otázka:

Je správne označenie kockatý smiech?

Heslá:

kockatý smiech

Odpoveď:

Označenie kockatý smiech sa používa (porov. texty na internete, v ktorých sú stovky dokladov), aj keď jeho motivácia je nejasná. Pravdepodobne ide o pomenovanie nápadného, hlasného hrkotavého smiechu. Samozrejme, spojenie kockatý smiech nie je štylisticky neutrálne, prídavné meno kockatý sa v 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka (2011) hodnotí ako hovorové.

 


Otázka z 22. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kockatý smiech