Otázka:

Je slovné spojenie „chodiť o barlách“ spisovné?

Heslá:

barla, o barlách

Odpoveď:

 

Slovné spojenie chodiť o barlách zodpovedá spisovnej slovenčine (pozriKrátky slovník slovenského jazyka na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, heslo barla).

 


Otázka z 22. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu barla