Otázka:

Sú nasledujúce formulácie uvedené správne? Cena pre najlepšie víno vrábelského rajónu, Cena pre najlepšie víno zlatomoraveckého rajónu, Cena pre najlepšie víno tekovského rajónu.

Heslá:

zlatomoravský, tekovský, vrábelský

Odpoveď:

V názvoch, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, treba opraviť nesprávne podoby prídavných mien vrábelský a zlatomoravecký na správne podoby vrábeľský a zlatomoravský (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, časť Názvy obcí na Slovensku, v elektronickej podobe na stránke JÚĽŠ SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).

Formulácie v podobe Cena pre najlepšie víno vrábeľského rajónu, Cena pre najlepšie víno zlatomoravského rajónu, Cena pre najlepšie víno tekovského rajónu sú správne. (Ak použijete plné názvy vinohradníckych rajónov, odporúčame ich písať s veľkým začiatočným písmenom – Vrábeľský vinohradnícky rajón, Zlatomoravský vinohradnícky rajón, Tekovský vinohradnícky rajón.)


Otázka z 29. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu zlatomoravský