Otázka:

Je správne slovo ratrak alebo rolba?

Heslá:

ratrak, rolba

Odpoveď:

 

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na  stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk. Výrazy, o ktoré sa zaujímate, sa uvádzajú v Slovníku cudzích slov (SPN 2005), ktorý je k dispozícii na uvedenej stránke. Ako vyplýva z jednotlivých hesiel, slovo ratrak je všeobecný výraz pre pásové vozidlo na úpravu snehu, kým slovom rolba sa označujú horské pásové vozidlá na dopravu po snehu aj stroje na úpravu ľadovej plochy (slovo rolba má pôvod v názve značky Rolba).  

 


Otázka z 20. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ratrak