Otázka:

Ako sa spisovne nazýva doska na krájanie?

Heslá:

lopár, doska na krájanie

Odpoveď:

Doska na krájanie sa spisovne nazýva lopár (porov. elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk,  heslo lopár).

 


Otázka z 20. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lopár