Otázka:

Ako sa v slovenčine spisovne uvádza názov hlavného mesta Fínska?

Heslá:

Helsinki

Odpoveď:

Názov hlavného mesta Fínska má podobu Helsinki, takto sa uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 29. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Helsinki