Otázka:

Ktorá možnosť je správna: Štefánsky turnaj, alebo Štefanský turnaj?

Heslá:

štefanský

Odpoveď:

Správna formulácia je Štefanský turnaj – ak je to jeho oficiálny názov, inak by sa slovo štefanský písalo s malým š. Môžete si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke JÚĽŠ SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Pri hesle Štefan sa tam uvádza aj podoba prídavného mena štefanský.


Otázka z 19. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štefanský