Otázka:

Zaujímalo by ma, v ktorých oblastiach sa používalo slovo "podlesník", prípadne v akých alternatívnych podobách. V ktorých oblastiach sa toto slovo ešte používa? Aká je jeho etymológia?

Heslá:

podlistník, podlesník

Odpoveď:

Slovom podlesník, ale aj podlisňak, pollesník či pollísník sa v niektorých stredoslovenských a v severozápadoslovenských nárečiach nazýva podlistník, t. j. pagáč zo strúhaných zemiakov a múky pečený obyčajne na kapustnom liste (z toho aj názov).


Otázka z 18. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podlistník