Otázka:

Ako znie ženská podoba utvorená od slova árijec?

Heslá:

árijec, árijka

Odpoveď:

Ženská prechýlená podoba utvorená zo slova árijec je árijka. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk), v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 a v 1. zväzku staršieho Slovníka slovenského jazyka z r. 1959.


Otázka z 24. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu árijec