Otázka:

Je správne web stránka, webstránka alebo webová stránka? Ako mám napísať, že na nejakej stránke je učivo?

Heslá:

webová stránka, elektronická podoba

Odpoveď:

Z uvedených slovných spojení je správne spojenie webová stránka. V súvislosti s učivom, ktoré sa nachádza na internetových stránkach, odporúčame použiť slovné spojenia učivo na webových (internetových) stránkach, učivo spracované na webových (internetových) stránkach, prípadne učivo v elektronickej podobe alebo učivo spracované do elektronickej podoby.


Otázka z 22. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu webová stránka