Otázka:

Stretla som sa s výrazom "väzeň svedomia". Používa ho organizácia Amnesty International na označenie "ľudí väznených alebo inak fyzicky obmedzovaných na základe ich presvedčenia, pôvodu alebo postavenia, za predpokladu, že títo ľudia nikdy nepoužili ani nepresadzovali násilie". Je tento termín správne utvorený? Mne na prvé počutie nebolo jasné, o čo ide.

Heslá:

väzeň svedomia, politický väzeň

Odpoveď:

Súhlasíme s Vami, že termín väzeň svedomia je významovo nepriezračný. Osoby perzekvované a väznené za svoje politické presvedčenie sa v slovenčine zvyčajne nazývajú (väznení) disidenti alebo politickí väzni. Termín väzeň svedomia je podľa nás typickým príkladom výrazov, ktoré sa v súčasnosti dostávajú do slovenčiny z cudzojazyčných textov (často legislatívneho charakteru). Aj v tomto prípade zvolili prekladatelia doslovný preklad anglického spojenia prisoner of conscience aj napriek tomu, že v niektorých slovníkoch sa uvádza ako jeho slovenský ekvivalent spojenie politický väzeň. Termín prisoner of conscience sa k nám zrejme dostal práve v súvislosti s Amnesty International, kde jeho význam presne definovali. Keďže v angličtine existuje aj výraz prisoner of state, ktorý sa takisto prekladá do slovenčiny ako politický väzeň, je možné, že prekladateľ potreboval v rámci danej terminológie pomenovať dva odlišné pojmy a zvolil najľahšiu cestu doslovného prekladu. V súčasnosti je už termín väzeň svedomia zaužívaný a jeho význam je zadefinovaný.


Otázka z 18. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu väzeň svedomia