Otázka:

Aký je správny tvar prídavného mena odvodeného od podstatného mena baktéria?

Heslá:

baktériový, bakteriálny

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000). V oboch týchto príručkách sa pod heslom baktéria uvádzajú prídavné mená baktériovýbakteriálny ako synonymá.


Otázka z 18. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu baktériový