Otázka:

Ako sa určuje gramatická kategória čísla pri hromadných a pomnožných podstatných menách (napr. lístie, tŕnie, šaty, pľúca...)?

Heslá:

pomnožné podstatné mená, hromadné podstatné mená, látkové podstatné mená

Odpoveď:

Pomnožné podstatné mená majú iba množné číslo (napr. vráta, pľúca, sánky, okuliare, nohavice, šaty).

Hromadné podstatné mená ako mládež, ľud, (tá) zver, lístie, tŕnie majú iba jednotné číslo.

Podobne aj látkové podstatné mená ako voda, mlieko, káva, víno, piesok majú zvyčajne iba jednotné číslo, ale v hovorovom prejave sa používajú niekedy aj v množnom čísle, napríklad v akuzatíve množného čísla v spojení prines dve kávy (štylisticky neutrálne je spojenie s genitívom jednotného čísla prines dve šálky kávy) alebo kúp tri mlieka (t. j. kúp tri škatule/fľaše/litre mlieka).


Otázka z 17. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pomnožné podstatné mená