Otázka:

Akosa skloňuje meno Georges? Ako sa správne píšu slová Mandžuria a Transval? Aké je súhrnné pomenovia členov rodiny s priezviskom Zourabičvili?

Heslá:

Georges, Mandžuria, Transval, Zourabičvili, skloňovanie cudzieho rodného mena

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní cudzieho rodného mena Georges koncové odpadáva a k základu sa pridávajú pádové prípony vzoru chlap – Georgea – Georgeom – Georgeovi.

K pravopisu podôb geografických názvov Mandžuria Transval by sme sa mohli bližšie vyjadriť, keby sme vedeli, čo pomenúvajú a kde sa nachádzajú.

Súhrnné pomenovanie členov rodiny s priezviskom Zourabičvili je Zourabičviliovci. V spojení so slovom rodina je správna podoba rodina Zourabičviliová.

 


Otázka z 18. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Georges
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku