Otázka:

Ako sa skloňuje meno Georges? Aké je súhrnné pomenovie členov rodiny s priezviskom Zourabičvili?

Heslá:

Georges, Zourabičvili, skloňovanie cudzieho rodného mena

Odpoveď:

 Pri skloňovaní cudzieho rodného mena Georges koncové odpadáva a k základu sa pridávajú pádové prípony vzoru chlap: (od) Georgea – (o) Georgeovi – (s) Georgeom.

 Súhrnné pomenovanie členov rodiny s priezviskom Zourabičvili je Zourabičviliovci. V spojení so slovom rodina je správna podoba rodina Zourabičviliová.

 


Otázka z 18. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Georges