Otázka:

Akú podobu má prídavné meno odvodené od obce Dravce?

Heslá:

dravčiansky, dravce

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000) má prídavné meno odvodené od názvu obce Dravce podobu dravčiansky, čo si môžete overiť na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, zadajte heslo Dravce).


Otázka z 17. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dravčiansky