Otázka:

Píše sa slovo fluorovať s krátkym alebo s dlhým ó? Kedy sa píše bez dĺžňa?

Heslá:

fluór, fluorovať, fluorovaný

Odpoveď:

Názov chemického prvku fluór sa píše v uvedenej podobe s dlhou samohláskou ó aj vtedy, keď je slovo fluór súčasťou chemickej zlúčeniny, napr. fluórbenzén. Sloveso fluorovať vo význame „zlučovať s fluórom“ a prídavné meno fluorovaný sa píše s krátkym o. Slová fluór, fluórbenzén, fluorovať fluorovaný sa uvádzajú aj v slovníkoch cudzích slov (posledné vydanie Slovníka cudzích slov je v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 17. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fluór