Otázka:

Dobrý deň, aký má pôvod slovo figa vo význame "mať figu"?

Heslá:

figa, figa borová, figa drevená

Odpoveď:

Podľa Stručného etymologického slovníka jazyka českého (slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel) slovo figa pochádza z latinského slova ficus, ktoré už v latinčine znamenalo akýsi potupný posunok (palec medzi ukazovákom a prostredným prstom)  a tento význam sa preniesol aj do slovenčiny, z čoho sa neskôr vyvinul význam figa = nič. V slovenčine sa frazeologické spojenie mať (dostať, dať) figu rozšírilo o prídavné meno borový alebo drevený – mať (dostať, dať) figu borovú (drevenú), v rovnakom význame sa používa aj spojenie mať (dostať, dať) šišku borovú. No o tom, ktoré spojenie bolo prvotné a ktoré sa podľa neho analogicky utvorilo, sa dnes nevieme presne vyjadriť. 


Otázka z 14. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 23. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu figa