Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú podstatné mená krtko a ježko?

Heslá:

krtko, ježko

Odpoveď:

Podstatné mená krtkoježko sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap: od krtka/ježka, dám krtkovi/ježkovi, vidím krtka/ježka, o krtkovi/ježkovi, s krtkom/ježkom. V množnom čísle sa skloňujú buď podľa vzoru dub (krtky/ježky  – krtkov/ježkov  – krtkom/ježkom  – krtky/ježky – o krtkoch/ježkoch – s krtkami/ježkami), alebo ako životné podstatné mená mužského rodu podľa vzoru chlap, pričom v nominatíve plurálu  majú variantnú príponu tohto vzoru -ovia (podobne ako otcovia, dedovia): krtkovia/ježkovia – od krtkov/ježkov, dám krtkom/ježkom  – vidím krtkov/ježkov  – o krtkoch/ježkoch  – s krtkami/ježkami.

 


Otázka z 14. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krtko