Otázka:

Používajú sa v texte zmluvy veľké písmená, napr. Dielo, Poskytovateľ, Zmluva, Súhlas, aj keď spomínané pojmy nie sú na začiatku vety?

Heslá:

zmluva

Odpoveď:

Slová zmluva, dielo, poskytovateľ, súhlas sú všeobecné pomenovania a vo vetnej súvislosti sa píšu s malým začiatočným písmenom. Takto sa uvádzajú aj v zákonoch, vyhláškach, smerniciach a inej právnej spisbe. V jazykovej praxi sa možno stretnúť s tým, že takéto názvy sa v textoch zmlúv píšu s veľkými začiatočnými písmenami, čo odporuje nielen zásadám slovenského pravopisu, ale, ako sme uviedli, aj právnej spisbe.


Otázka z 12. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zmluva