Otázka:

Ktoré slovo je správne: hotelier alebo hoteliér, somelier alebo someliér?

Heslá:

someliér, hotelier

Odpoveď:

 

 

Veľký slovník cudzích slov (Šaling – Ivanová-Šalingová – Maníková, 2008) zaznamenáva slovo someliér. Slovo hotelier sa píše v uvedenej podobe (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 12. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu someliér