Otázka:

Prídavné meno najcennejší je akostné, alebo vzťahové?

Heslá:

najcennejší, akostné prídavné mená

Odpoveď:

Slovo najcennejší je akostné prídavné meno. Jednou z užitočných pomôcok pri rozlišovaní akostných a vzťahových prídavných mien je skutočnosť, že akostné prídavné mená možno stupňovať, pri vzťahových to bežne nie je možné (napr. slovné spojenie cenový rozdiel nemôžete stupňovať; občas sa so stupňovaním vzťahových prídavných mien stretávame pri rozličných okazionalizmoch, napr. slovné spojenie najvianočnejší darček). Problematiku prídavných mien si môžete podrobnejšie naštudovať v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorá je v elektronickej podobe prístupná na http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf.


Otázka z 11. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu najcennejší