Otázka:

Aký tvar má priezvisko Veselý pri súhrnom pomenovaní viacerých príslušníkov rodiny?

Heslá:

priezviská - súhrnné pomenovania

Odpoveď:

Priezviská adjektívneho typu (ktoré majú podobu prídavného mena), napr. Veselý, Jesenský, Dvorský, Šťastný, majú pri súhrnnom pomenovaní viacerých príslušníkov rodiny tvary množného čísla manželia/bratia/súrodenci Veselí, Jesenskí, Dvorskí, Šťastní.


Otázka z 04. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priezviská - súhrnné pomenovania