Otázka:

Správne je plnomocenstvo alebo splnomocnenie?

Heslá:

splnomocnenie, plná moc, plnomocenstvo

Odpoveď:

Poverenie osoby konať v mene inej osoby, resp. tlačivo na takéto poverenie sa po slovensky nazýva splnomocnenie, v právnickej terminológii aj plná moc. V minulosti sa používal aj výraz  plnomocenstvo, ktorý sa však dnes v slovenčine hodnotí ako príznakový, zastaraný a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý zachytáva súčasnú slovnú zásobu, sa neuvádza.


Otázka z 11. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu splnomocnenie