Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Bodó?

Heslá:

Bodó

Odpoveď:

Priezvisko Bodó sa skloňuje podľa vzoru chlap. Pri skloňovaní osobných mien mužského rodu zakončených na dlhé -ó sa táto dlhá samohláska zachováva a k nej sa pripájajú jednotlivé pádové prípony. Skloňujeme: bez Bodóa, dáme Bodóovi, (vidím) Bodóa, o Bodóovi, s Bodóom. V datíve jednotného čísla má teda priezvisko Bodó tvar Bodóovi.

 V jazykovej praxi sa stretávame aj s podobou osobného mena Bodo s krátkym -o. Toto meno sa takisto skloňuje podľa vzoru chlap, ale krátka samohláska pri skloňovaní vypadáva: bez Boda, dáme Bodovi, s Bodom. 


Otázka z 11. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bodó