Otázka:

Ktoré vyjadrenie je správne: mám hlad alebo som hladný?

Heslá:

mať hlad

Odpoveď:

Spojenia byť hladný mať hlad sú obe správne, pre slovenčinu je však prirodzenejšie vyjadrenie byť hladný, ktoré sa aj častejšie používa (na porovnanie – pomer spojenia som hladný k spojeniu mám hlad v Slovenskom národnom korpuse je 551 : 21).

 


Otázka z 10. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mať hlad