Otázka:

Píše sa vo vete "Najlepšie myšlienky potrebujú zápis aby pohli svetom" čiarka pred podraďovacou spojkou aby?

Heslá:

aby, čiarka pred aby

Odpoveď:

Pred podraďovacou spojkou aby sa vždy píše čiarka (porov. Pravidlá slovenského pravopisu (kapitola VIII. Interpunkcia; textová časť príručky je prístupná na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf, slovníková časť na http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 10. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu aby