Otázka:

Ako sa skloňuje názov vrchu Vápeč?

Heslá:

Vápeč, vrch Vápeč

Odpoveď:

 

           Názov vrchu v Strážovských vrchoch Vápeč sa v praxi (napríklad na turistických webových stránkach) skloňuje dvojako: s ponechaním vkladnej samohlásky e – z Vápeča, na Vápeči, pod Vápečom, ale aj s jej vypadávaním – z Vápča, na Vápči, pod Vápčom. V takýchto prípadoch sa uprednostňuje miestny úzus, ktorý nám však nie je známy, no napríklad na webovej stránke futbalového oddielu Vápeč sú doklady na podoby s vypadávaním samohlásky e. Pri rovnako zakončených geografických názvoch, napr. Plaveč, Tribeč, Zeleneč, je rozličné skloňovanie. Názov vrchu Tribeč sa skloňuje bez vypadávania e – z Tribeča – a názvy obcí Plaveč Zeleneč sa skloňujú s vypadávaním e – z Plavča, zo Zelenča (porov. Pravidlá slovenského pravopisu aj na www.juls.savba.sk)

           So zreteľom na uvedený stav možno pri skloňovaní názvu Vápeč pripustiť dvojtvary  – z Vápeča/Vápča, na Vápeči/Vápči, pod Vápečom/Vápčom.  


Otázka z 10. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vápeč