Otázka:

Podľa akého vzoru skloňujeme názov hotelového softvéru HORES?

Heslá:

HORES

Odpoveď:

Pri používaní skratkových slov písaných verzálami, ktoré sa vyslovujú ako jedno slovo (zložky sa nehláskujú), sa v nepriamych pádoch k základnej podobe pripájajú príslušné  pádové prípony pomocou spojovníka, napr. do NÚCEM-u, v SĽUK-u. Niektoré, zväčša frekventované názvy, ktoré pôvodne vznikli ako skratkové slová, sa časom začnú používať v podobe bežných vlastných mien a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku slova, napr. do Slovnaftu, v Tanape. Hotelový softvér HORES však k frekventovaným názvom (aspoň zatiaľ) nepatrí, preto ho skloňujeme pomocou spojovníka. Vzhľadom na tvrdé zakončenie sa skratka HORES skloňuje podľa vzoru dub (s variantnou príponou -u v genitíve jednotného čísla: (do) HORES-u, (rozumiem) HORES-u, (poznám) HORES, (o) HORES-e, (s) HORES-om.


Otázka z 10. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu HORES