Otázka:

Je spisovne doboška, alebo napolitánka?

Heslá:

doboška, napolitánka

Odpoveď:

Slová doboškanapolitánka sú obe spisovné, ale označujú dve rôzne veci. V Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) sa slovo doboška uvádza s významom „jemný zákusok, v ktorom sa striedajú tenké vrstvy upečeného cesta s vrstvami čokoládovej plnky, dobošový rez (podľa maďarského cukrára J. Dobosa)“.

Slovo napolitánka sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvádza s významom „oblátka s náplňou“ a s poznámkou, že ide o hovorové slovo, ktoré sa obyčajne používa v množnom čísle. V Slovníku cudzích slov (SPN 2005) sa uvádza význam „druh oblátkových rezov s rozmanitou náplňou (podľa tal. mesta Neapol, tal. Napoli)“. Oba tieto slovníky sú dostupné aj v elektronickej podobe na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk (Slovník súčasného slovenského jazyka a – g na stránke zatiaľ nie je).


Otázka z 10. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu doboška