Otázka:

Môjho pradedka prezývali Honvít, údajne preto, že bojoval vo vojne a mal šaržu honvít. Existuje v slovenčine také slovo?

Heslá:

honvéd, honvíd, honvít

Odpoveď:

 

 

Slovo honvít sa v slovenských lexikografických príručkách nenachádza, ale je veľmi pravdepodobné, že ide o modifikovanú podobu slova honvéd (s variantom honvíd), ktoré sa uvádza v Slovníku slovenských nárečí I. A – K (Veda 1994) s významom „1. vojak maďarskej domobrany za Rakúsko-Uhorska; vzťahuje sa na celé slovenské jazykové územie; 2. jedlá huba, bot. kozák osikový; zvolenské, prievidzské nárečia.“

 


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu honvéd