Otázka:

Správne sa píše: "Úrad vlády Slovenskej republiky" alebo "Úrad Vlády Slovenskej republiky"?

Heslá:

vláda Slovenskej republiky, Úrad vlády SR

Odpoveď:

Spojenie vláda Slovenskej republiky nie je vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Preto aj v názve Úrad vlády Slovenskej republiky sa slovo vlády píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vláda Slovenskej republiky