Otázka:

Ktoré vyjadrenie je správne: o pol hodiny, alebo o pol hodinu?

Heslá:

polhodina, o pol hodiny

Odpoveď:

Slovné spojenie, na ktoré sa spytujete, sa správne zapisuje dvojakým spôsobom: o pol hodiny alebo o polhodinu. Existuje totiž podstatné meno polhodina, ktoré sa skloňuje podľa vzoru žena, takže v akuzatíve jednotného čísla má tvar (o) polhodinu (podobne ako o hodinu). Slovné spojenie pol hodiny je v tejto podobe ustálené, ide o genitívnu väzbu nesklonnej číslovky pol s genitívom podstatného mena hodina.


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu polhodina