Otázka:

Je slovo pikoška spisovné?

Heslá:

pikoška, pikantéria

Odpoveď:

Slovo pikoška sa uvádza v Synonymickom slovníku slovenčiny (Veda 2004) ako subštandardný výraz, synonymum podstatného mena pikantéria, ktoré patrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Uvedený slovník je dostupný aj v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk, do vyhľadávača zadajte slovo pikantéria.


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pikoška