Otázka:

Aké sú spisovné ekvivalenty k slovu hmoždinka?

Heslá:

hmoždinka, príchytka, kolík, klátik, kotv(ičk)a, rozperka

Odpoveď:

 

Spisovné ekvivalenty slova hmoždinka príchytka, kolík, klátik, kotv(ičk)a, rozperka, (pričom pravdepodobne najčastejšie sa používa posledné z nich – rozperka) a uvádzajú sa pri hesle hmoždinka aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri na www.slovnik.juls.savba.sk). 

 


Otázka z 11. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hmoždinka