Otázka:

Spojenie Severný Kaukaz sa píše s veľkým S alebo malým s?

Heslá:

severný Kaukaz, Predkaukazsko

Odpoveď:

Neuviedli ste, čo sa má spojením Severný/severný Kaukaz pomenúvať. Kaukaz ako hornaté územie medzi Čiernym a Kaspickým morom zahŕňa Predkaukazsko, Veľký Kaukaz, Zakaukazsko, Malý Kaukaz a Arménsku vysočinu. Samotné horské pásmo Veľký Kaukaz sa delí na Západný Kaukaz, Stredný Kaukaz a Východný Kaukaz – to sú vlastné mená, názvy jednotlivých geografických objektov (útvarov na zemskom povrchu), častí Veľkého Kaukazu. Spojenie severný Kaukaz sa používa zrejme pod vplyvom angličtiny a iných jazykov v niektorých slovenských textoch namiesto pomenovania Predkaukazsko. Opisné pomenovanie geografického objektu s názvom Predkaukazsko v podobe severný Kaukaz nie je vlastné meno a treba ho písať s malým začiatočným písmenom, resp. odporúčame uprednostňovať slovenský štandardizovaný názov Predkaukazsko.


Otázka z 09. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu severný Kaukaz