Otázka:

Filatelisti dávajú na poštové lístky emblémy alebo ilustrácie a nazýva sa to prítlač. Je to správne slovo ?

Heslá:

prítlač

Odpoveď:

Podstatné meno prítlač nie je lexikograficky spracované v slovníkoch slovenského jazyka, lebo ide o menej frekventovaný výraz. Toto slovo je však správne utvorené a používa sa v polygrafickom názvosloví ako odborný termín. Slovo prítlač sa uvádza v prekladovom Polygrafickom šesťjazyčnom slovníku (1967).


Otázka z 08. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prítlač