Otázka:

Aký rod podstatného mena mám použiť v spojení moderný stolový rad?

Heslá:

moderný stolový rad, rad výrobkov

Odpoveď:

V slovnom spojení moderný stolový rad má byť použité podstatné meno mužského rodu rad vo význame „skupina jednotlivcov alebo vecí spojených spoločnými záujmami, vlastnosťami alebo tvoriacich isté spoločenstvo“, napr. rad výrobkov.

Podstatné meno ženského rodu rada má iné významy, ktoré si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri na stránke www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 04. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu moderný stolový rad