Otázka:

Dobrý deň, ako správne používať predložku kvôli? Je správne napísať "Stalo sa to kvôli tebe"?

Heslá:

kvôli, pre

Odpoveď:

Predložka kvôli sa využíva pri vyjadrení prospechu a účelu, napr. študoval za lekára kvôli rodičom, obetoval sa kvôli deťom. V bežnej jazykovej praxi sa predložka kvôli často nevhodne používa aj pri vyjadrení príčiny, napr. kvôli chrípkovej epidémii boli vyhlásené prázdniny, kvôli dažďu zostal doma. V takýchto spojeniach je náležitá predložka prepre chrípkovú epidémiu boli vyhlásené prázdniny, pre dážď zostal doma.

Z vety Stalo sa to kvôli tebe však jednoznačne nevyplýva, či ide o príčinný alebo účelový význam. Predložka kvôli by v tejto vete mohla byť použitá v účelovom význame na vyjadrenie okolnosti, že sa to stalo preto, lebo si to chcel (aby si bol spokojný). Ak chcete vo vete vyjadriť príčinný význam (ty si bol na príčine, že sa to stalo), uprednostnite predložku preStalo sa to pre teba. Aby bola veta zrozumiteľnejšia, odporúčame Vám presnejšie pomenovať príčinu, napr. Stalo sa to pre tvoju nepozornosť.


Otázka z 23. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu kvôli