Otázka:

Je správne slovo stanovisko alebo stanovište?

Heslá:

stanovisko, stanovište, nástupisko, nástupište, výstupisko, výstupište

Odpoveď:

Je pravda, že pri tvorbe pomenovaní miesta je v slovenčine v súčasnosti produktívna prípona -isko, napr. bojisko, pracovisko, pohrebisko, klzisko, parkovisko, ihrisko. V procese vývinu jazyka sa aj väčšina podstatných mien na -ište, ako napr. ohnište, zoradište, obetište, pohrebište, zápasište, obväzište, javište (ide o staršie tvary, nie o čechizmy) nahradila podobami s príponou -isko (ohnisko, zoradisko, obetisko, pohrebisko, zápasisko, obväzisko, javisko). Podoba s príponou -ište sa zachovala iba v niektorých dvojtvaroch, napr.  schodisko/schodište, skladisko/skladište, výstupište/výstupisko, nástupište/nástupisko, stanovište/stanovisko. Z dvojtvarov sa iba pri výrazoch nástupište/nástupiskovýstupište/výstupisko stanovište/stanovisko uvádzajú v jazykových príručkách na prvom mieste podoby s -ište (nástupište, výstupište, stanovište), čo znamená, že tieto podoby sú v súčasnosti v slovenčine frekventovanejšie oproti podobám nástupisko, výstupisko, stanovisko. Podoby slov nástupište výstupište sa zachovali aj ako súčasť železničiarskej terminológie, živosť podoby stanovište si možno vysvetliť tým, že slovo stanovisko má aj iný význam – „východisko posudzovania, postoj, hľadisko“. Popri podobách nástupisko, výstupisko, stanovisko teda nemožno odmietať ani podoby nástupište, výstupište, stanovište.


Otázka z 06. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stanovisko