Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje pomenovanie Pygmej? Ako vytvorím množné číslo od tohto pojmu?

Heslá:

Pygmej

Odpoveď:

Pomenovanie príslušníka etnickej skupiny Pygmej sa skloňuje podľa vzoru chlap a v nominatíve množného čísla sa ustálene používa tvar Pygmejovia.

 


Otázka z 19. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pygmej