Otázka:

S ktorou predložkou sa viaže spojenie "pešia zóna" - na pešej zóne alebo v pešej zóne?

Heslá:

pešia zóna

Odpoveď:

Slovné spojenie pešia zóna sa v miestnom význame používa s predložkou na – na pešej zóne (ako na chodníku, na ulici, na ceste) aj s predložkou v – v pešej zóne (ako v útočnej zóne, v bezpečnostnej zóne). Podľa dokladov zo Slovenského národného korpusu sa v danom spojení častejšie používa predložka na.

 


Otázka z 06. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pešia zóna