Otázka:

Ako sa skloňuje slovo punc?

Heslá:

punc

Odpoveď:

Neživotné podstatné mená mužského rodu sa skloňujú podľa vzoru stroj. Keďže slovo punc je v základnom tvare zakončené na mäkkú spoluhlásku c, tiež sa zaraďuje do skloňovacieho vzoru stroj a v nominatíve množného čísla má preto iba tvar punce.


Otázka z 02. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu punc