Otázka:

Čo znamená výraz "byrujem ce"?

Heslá:

birovať, byrovať, byrujem ce

Odpoveď:

 

Sloveso birovať je nárečový výraz z východného Slovenska (najmä oblasť Gemera a Spiša), ktorý sa uvádza v 1. zväzku Slovníka slovenských nárečí (písm. a – k, 1994) v takejto podobe s mäkkým i. Toto slovo sa v nárečí používa vo význame „vládať“, napr. Taka som bola slaba, že som ňebirovala vinsc na autobus alebo Ši ešče biruješ tot mech? (Pri uvádzaní nárečového materiálu v exemplifikačných dokladoch v Slovníku slovenských nárečí sa uplatňujú niektoré špecifické zásady zapisovania hlások.) Podľa dokladov na internete sa sloveso birovať používa v súčasnosti aj v podobe byrovať s ypsilonom a častejšie sa ním vyjadruje význam „ľúbiť“. Spojenie byrujem ce alebo birujem ce preto môže znamenať ľúbim ťa.


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu birovať