Otázka:

Čo znamená slovné spojenie narástli mu rožky?

Heslá:

narástli mu rožky

Odpoveď:

Frazeologizmus narástli mu rožky sa v Slovníku slovenského jazyka uvádza s významom „stal sa sebavedomý, namyslený“ (príručka je v elektronickej podobe dostupná na http://slovniky.korpus.sk, zadajte heslo rožok).


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu narástli mu rožky