Otázka:

Ako sa správne zapisujú číslom a značkou slová ako štvormililitrový a dvadsaťpäťkilogramový? Oddeľuje sa značka od čísla medzerou?

Heslá:

štvormililitrový, 4 ml, dvadsaťpäťkilogramový, 25 kg, značky

Odpoveď:

Značky fyzikálnych jednotiek sa v slovenskom texte vždy oddeľujú od čísla medzerou, teda aj vtedy, ak sa nimi vyjadruje zložené prídavné meno, napr. štvormililitrový – 4 ml, dvadsaťpäťkilogramový – 25 kg.  Toto pravidlo sa uvádza aj v slovenskej technickej norme STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štvormililitrový