Otázka:

Aké je korektné pomenovanie pre pracovníka/pracovníčku na recepcii hotela? V Krátkom slovníku cestovného ruchu je názov "recepcionistka".

Heslá:

recepčný, recepčná, recepcionista, recepcionistka

Odpoveď:

Pre pracovníka na recepcii sa v slovenčine ustálil názov recepčný úradník, resp. skrátene recepčný, pracovníčka na recepcii je recepčná úradníčka alebo recepčná (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Na pomenovanie danej funkcie odporúčame používať názvy pre muža recepčný pracovník alebo recepčný, pre ženu recepčná pracovníčka alebo recepčná. Výrazy recepcionista, recepcionistka nepovažujeme za vhodné.


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu recepčný