Otázka:

Miestna časť Brezna je Predné Halny. Je správne chodím do Halán, do Halnov alebo do Halien?

Heslá:

Predné Halny, Halny

Odpoveď:

Názov mestskej časti Brezna je Predné Halny. Názov Halny je pomnožné podstatné meno ženského rodu, ktoré má v genitíve tvar Halien. Správne teda povieme chodím (do) Predných Halien.


Otázka z 05. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Predné Halny