Otázka:

Je sloveso pozerávať spisovné? Napr. v tejto vete: Niekedy som pozerával seriály, ale teraz už nie.

Heslá:

pozerávať, čítavať, písavať

Odpoveď:

Sloveso pozerávať nie je lexikograficky spracované v žiadnej príručke, ale je utvorené v súlade s jazykovým systémom slovenčiny, podobne ako ďalšie slovesá, ktorými zdôrazňujeme opakovaný dej, napr. písavať, čítavať, predriekavať a pod. Ak autor výpovede považuje za potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že ide o opakovaný dej, možno ho použiť. V hovorovom prejave sa však uplatňuje skôr tendencia k zjednodušovaniu, slovesné tvary pozerávať, písavať, čítavať, predriekavať a pod. sa zvyčajne nahrádzajú tvarmi pozerať, písať, čítať, predriekať.


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pozerávať