Otázka:

Ktoré slovné spojenie je spisovné: „herná konzola“ alebo „hracia konzola“ (napr. Playstation)?

Heslá:

herný

Odpoveď:

V spojení so slovom konzola vo význame „zariadenie (počítač) na hranie digitálnych počítačových hier” (porov. Veľký slovník cudzích slov, 2008) sa v praxi používajú obidve prídavné mená – hracíherný. Vo význame „súvisiaci s hraním, venovaním sa hre, zábave; určený, využívaný na hranie“ (porov. 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L, 2011) sú správne obidve prídavné mená hrací aj herný a v citovanom slovníku sa uvádzajú obidve spojenia hracia konzola aj herná konzola (v textoch Slovenského národného korpusu je 46 výskytov na spojenie hracia konzola a 964 dokladov na spojenie herná konzola).

 


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu herný