Otázka:

Môžem napísať s veľkým začiatočným písmenom Hlavná oltárová maľba v Salamanke? Keď píšem o nejakej inej oltárovej maľbe, ktorá má špecifický názov, napíšem oltárová maľba Panny Márie Milosrdnej?

Heslá:

oltárová maľba

Odpoveď:

Spojenie hlavná oltárová/oltárna maľba v Salamance (nie v Salamanke) odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, lebo nejde o vlastné meno. S veľkým začiatočným písmenom by sa písal názov oltárneho obrazu, napr. oltárny obraz Korunovanie Panny Márie alebo hlavná oltárová/oltárna maľba Korunovanie Panny Márie.  

 


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oltárová maľba